Andere artikelen

C. Therapeutisch proces

C.1 Algemene kenmerken van de behandeling

C.1.1 Behandellocatie

C.1.2 Behandelfrequentie en -duur

C.2 Behandelmethode

C.2.1 Oefenen en sturen

C.2.2 Informeren en adviseren

C.2.3 Overige verrichtingen

C.3 Evaluatie

C.3.1 Nazorg

C.3.2 Verslaglegging en dossiervoering