Andere artikelen

C. Therapeutisch proces

C.1 Algemene kenmerken van de behandeling

C.1.1 Behandellocatie

C.1.2 Behandelfrequentie en -duur

C.2 Behandelmethode

C.2.1 Oefenen en sturen

C.2.2 Informeren en adviseren

C.2.3 Overige verrichtingen

C.3 Evaluatie

C.3.1 Nazorg

C.3.2 Verslaglegging en dossiervoering

C.3.1 Nazorg

De fysiotherapeut dient de patiënt adviezen te geven over het in stand houden van behaalde doelstellingen. Daarbij kan de fysiotherapeut de patiënt onder andere tips geven over het handhaven van een adequaat beweeggedrag in het dagelijks leven of, indien gewenst, de patiënt begeleiden bij het doorstromen naar een reguliere bewegings- of sportactiviteit ofwel gesuperviseerde groepsoefenprogramma’s zoals ‘Sportief Wandelen’, ‘Bewegen is Plezier’, of ‘Meer Bewegen voor Ouderen’.

Aantal keren bekeken: : 7063