Andere artikelen

B. Diagnostisch proces

B.1 (Aanvullende) anamnese

B.2 (Aanvullend) lichamelijk onderzoek

B.2.1 Inspectie

B.2.2 Functieonderzoek

B.3 Meetinstrumenten

B.3.1 De PRAFAB-vragenlijst

B.3.2 Mictiedagboek

B.3.3 Verbandtest

B.3.4 Patiënt Specifieke Klachten

B.3.5 Globaal Ervaren Effect

B.4 Analyse

B.5 Genereren van conclusies uit het diagnostisch proces

B.6 Behandelplan

B.6.1 Behandelplan bij SUI met disfunctie van de bekkenbodemmusculatuur

B.6.2 Behandelplan bij SUI zonder disfunctie van de bekkenbodemmusculatuur

B.6.3 Behandelplan bij SUI met prognostisch ongunstige factoren

B.3.2 Mictiedagboek

Met behulp van het mictiedagboek wordt inzicht verkregen in een aantal variabelen met betrekking tot mictie, onvrijwillig urineverlies en activiteiten tijdens dit verlies.

De volgende variabelen worden structureel vastgelegd, met voorkeur voor een registratie van minimaal 3 opeenvolgende, voor de patiënt representatieve dagen (bijvoorbeeld 2 werkdagen en 1 dag in het weekend):

  • tijdstip waarop wordt gedronken en de hoeveelheid drinken;
  • wat er wordt gedronken;
  • de mate van aandrang om te plassen;
  • de omvang en het tijdstip van de mictie;
  • het tijdstip waarop er urine wordt verloren en hoeveel urine dat is;
  • de activiteit/activiteiten of bezigheid/bezigheden net voorafgaand aan of tijdens het verlies van de urine.
Aantal keren bekeken: : 7504