Andere artikelen

B. Diagnostisch proces

B.1 (Aanvullende) anamnese

B.2 (Aanvullend) lichamelijk onderzoek

B.2.1 Inspectie

B.2.2 Functieonderzoek

B.3 Meetinstrumenten

B.3.1 De PRAFAB-vragenlijst

B.3.2 Mictiedagboek

B.3.3 Verbandtest

B.3.4 Patiënt Specifieke Klachten

B.3.5 Globaal Ervaren Effect

B.4 Analyse

B.5 Genereren van conclusies uit het diagnostisch proces

B.6 Behandelplan

B.6.1 Behandelplan bij SUI met disfunctie van de bekkenbodemmusculatuur

B.6.2 Behandelplan bij SUI zonder disfunctie van de bekkenbodemmusculatuur

B.6.3 Behandelplan bij SUI met prognostisch ongunstige factoren

B.3.5 Globaal Ervaren Effect

De verandering in de ervaren gezondheidstoestand is ook te meten door de patiënt te vragen hoe deze het effect van de behandeling ervaart. Het effect betreft dan de mate van incontinentie na de behandeling vergeleken met de mate van incontinentie voorafgaand aan de behandeling. Het Globaal Ervaren Effect (GEE) is een eenvoudige vragenlijst waarmee de patiënt kan aangeven wat de ervaren verandering is als gevolg van de behandeling.

Aantal keren bekeken: : 7097