Andere artikelen

A. Inleiding

A.1 Doelstelling en doelgroep

A.2 Onderbouwing

A.3 Afbakening SUI

A.4 Epidemiologie

A.5 Etiologie

A.6 Prognose

A.7 Verwijzing versus Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

A.7.1 Verwijzing

A.7.2 Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

A.1 Doelstelling en doelgroep

De 'KNGF-richtlijn SUI' is bedoeld voor (bekken)fysiotherapeuten die zich bezighouden met de diagnostiek en behandeling van urine-incontinentie. De (bekken)fysiotherapeut dient te beschikken over aantoonbare specifieke kennis van, attitude voor en inzicht in deze groep patiënten. Fysiotherapeuten die patiënten met SUI inwendig onderzoeken en behandelen moeten rekening houden met het feit dat het KNGF deze handelingen, gezien de huidige regelgeving, beschouwt als ‘bijzondere handelingen’ (onder andere palpatie via de vagina of anus of het inbrengen van een elektrode in de vagina of anus), waardoor deze bijzondere handelingen met een aantal waarborgen dienen te worden omkleed.

Het KNGF adviseert fysiotherapeuten inwendige handelingen in het bekkengebied gericht op bekkenfysiotherapie over te laten aan geregistreerde bekkenfysiotherapeuten*. De bekkenfysiotherapeut kan de patiënt inwendig onderzoeken en behandelen indien de patiënt hiermee instemt, nadat de patiënt volledig is geïnformeerd over de voorgestelde behandeling en mogelijke alternatieven. Aanbevolen wordt de patiënt een ‘informed consent’ te laten tekenen.

Aantal keren bekeken: : 6534