Andere artikelen

A. Inleiding

A.1 Doelstelling en doelgroep

A.2 Onderbouwing

A.3 Afbakening SUI

A.4 Epidemiologie

A.5 Etiologie

A.6 Prognose

A.7 Verwijzing versus Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

A.7.1 Verwijzing

A.7.2 Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

A. Inleiding

Deze KNGF-richtlijn beschrijft het fysiotherapeutisch handelen bij zowel vrouwen als mannen met stress (urine-)incontinentie (SUI) of met gemengde incontinentie met SUI als dominante vorm. In de Verantwoording en toelichting worden de in de richtlijn gemaakte keuzen met betrekking tot de afbakening van het gezondheidsprobleem, de diagnostiek en de therapie toegelicht en wordt achtergrondinformatie verstrekt ter ondersteuning van de praktijkrichtlijn.

Aantal keren bekeken: : 7620