Andere artikelen

C. Therapeutisch proces

C.1 Behandeling

C.1.1 Fasering, doelen en verrichtingen

C.1.2 Behandelduur en -frequentie

C.1.3 Preventie van bekkenbodeminsufficiëntie

C.2 Evaluatie

C.3 Afsluiting, verslaglegging, verslaggeving

C.1.3 Preventie van bekkenbodeminsufficiëntie

Preventie van bekkenbodeminsufficiëntie is een belangrijk doel van bekkenbodemre-educatie. Op basis van de mogelijke etiologische factoren die bij het ontstaan van SUI een rol spelen, is vast te stellen welke patiënten voordeel kunnen hebben van preventieve maatregelen. Een aantal factoren wordt geassocieerd met het ontstaan van SUI, zoals ‘erfelijke zwakte van steunweefsels’ of ‘prolaps’. Een andere factor is zwangerschap. Primaire preventie, ofwel het voorkómen van SUI, is een belangrijk aandachtsgebied voor de groep vrouwen die pre- en postnataal worden begeleid. Meestal worden (bekken)fysiotherapeuten echter pas ingeschakeld op het moment dat de SUI al bestaat.

Aantal keren bekeken: : 6743