Andere artikelen

C. Therapeutisch proces

C.1 Behandeling

C.1.1 Fasering, doelen en verrichtingen

C.1.2 Behandelduur en -frequentie

C.1.3 Preventie van bekkenbodeminsufficiëntie

C.2 Evaluatie

C.3 Afsluiting, verslaglegging, verslaggeving

C.3 Afsluiting, verslaglegging, verslaggeving

Bij de afsluiting van de behandeling moet in ieder geval de datum en de reden van de afsluiting (doelen wel, niet of gedeeltelijk bereikt) worden genoteerd. Ook specifieke afspraken die met de patiënt zijn gemaakt (bijvoorbeeld thuis blijven oefenen), moeten worden genoteerd.

Verslaglegging vindt gedurende het gehele behandelproces plaats volgens de stappen van het methodisch handelen zoals beschreven in de vigerende KNGF-richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering.

Afwijken van de richtlijn en de reden daarvoor dient te worden vastgelegd, evenals contra-indicaties voor verdere fysiotherapeutische behandeling.

Bij beëindiging van de behandeling moet de huisarts en, indien de patiënt werd verwezen door de specialist, ook deze specialist, worden geïnformeerd over het behandelresultaat. Indien van toepassing worden gegevens over nazorg (monitoring) gerapporteerd. Ook indien er sprake was van DTF moet verslag worden gedaan aan de huisarts.

Aantal keren bekeken: : 6783