Andere artikelen

A. Inleiding

A.1 Doelstelling van de KNGF-richtlijn Stress (urine-)incontinentie

A.2 Doelgroep

A.3 Urine-incontinentie

A.4 Klinische vraagstellingen

A.5 Samenstelling van de werkgroep

A.6 Werkwijze werkgroep

A.7 Validering door beoogde gebruikers

A.8 Opbouw, producten en implementatie van de richtlijn

A.9 Literatuurverzameling

A.10 Epidemiologische gegevens

A.10.1 Urine-incontinentie bij de vrouw

A.10.2 SUI bij de vrouw

A.10.3 Urine-incontinentie bij de man

A.11 Kosten

A.12 Afbakening

A.12.1 Continentie

A.12.2 Etiologische factoren

A.12.3 Prognostische factoren

A.13 Verwijzing versus Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

A.13.1 Verwijzing

A.13.2 Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

A.8 Opbouw, producten en implementatie van de richtlijn

De KNGF-richtlijn bestaat uit drie delen:

  • de 'KNGF-richtlijn Stress (urine-)incontinentie' als zodanig (de Praktijkrichtlijn);
  • de Verantwoording en toelichting, met daarin een uiteenzetting van de keuzes die bij de totstandkoming van de richtlijn zijn gemaakt; deze is beschikbaar op deze website en op de website van het Centre of Evidence Based Physiotherapy (CEBP) in Maastricht (www.cebp.nl); 
  • de Samenvatting (stroomdiagram).

Uit didactische overwegingen en om de bruikbaarheid van de richtlijn in de praktijk te bevorderen, is voor deze driedeling gekozen. De Praktijkrichtlijn, de Verantwoording en toelichting en de samenvatting zijn als zelfstandige onderdelen te lezen. De richtlijn wordt ge├»mplementeerd volgens een standaard implementatiestrategie.25-28

Aantal keren bekeken: : 6822