Andere artikelen

B Diagnostisch proces

B.1 Anamnese

B.2 Lichamelijk onderzoek

B.2.1 Inspectie

B.2.2 Functieonderzoek

B.2.3 Aanvullend functieonderzoek

B.3 Differentiaaldiagnostiek

B.4 Comorbiditeit

B.5 Indicatiestelling

B.6 Opstellen van het behandelplan