Welkom op KNGF-Richtlijnen

uw online hulp: voor, tijdens en na een behandeling Deze site biedt toegang tot (multidisciplinaire) richtlijnen, evidence statements en multidisciplinaire richtlijnen. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) stelt deze richtlijnen en statements online beschikbaar voor zowel leden als niet-leden. Hiermee faciliteert het KNGF kwalitatief goed fysiotherapeutisch handelen op grond van de meest actuele informatie op het gebied van de fysiotherapie. Alle documenten zijn als download beschikbaar in pdf-format. Flowcharts en praktijkrichtlijnen zijn te bestellen via de webwinkel van het KNGF.

Auteursrechten

┬ę 2009 Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het KNGF. Het KNGF heeft als doel om de voorwaarden te scheppen waardoor fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit gerealiseerd wordt, die toegankelijk is voor de gehele Nederlandse bevolking, met erkenning van de professionele deskundigheid van de fysiotherapeut. Het KNGF behartigt voor ruim 20.000 aangesloten fysiotherapeuten de belangen op beroepsinhoudelijk, sociaal-maatschappelijk en economisch gebied.