Downloads RL COPD

pdf Praktijkrichtlijn Update klinimetrie 2017 

pdf Samenvatting Update klinimetrie 2017

pdf Verantwoording en toelichting Update klinimetrie 2017

 

pdf Bijlage 1 Conclusies en aanbevelingen

pdf Bijlage 2 Toelichting anamnese

pdf Bijlage 3 Conversatie met inactieve patiënt

pdf Bijlage 4 Klinisch onderzoek kortademigheid en afgenomen inspanningsvermogen

pdf Bijlage 5 Klinisch onderzoek bij gestoorde mucusklaring

pdf Bijlage 6 Identificatie oorzaak inspanningsbeperking

pdf Bijlage 7 Patiënteducatie

pdf Bijlage 8 Eisen fysiotherapeut en inrichting oefenruimte

pdf Bijlage 9 Verklarende woordenlijst

 

Update klinimetrie 2017

Meetinstrumenten die van toepassing kunnen zijn bij patiënten met copd zijn op systematische wijze gekoppeld aan de gezondheidsdomeinen van de ICF. Dit heeft geresulteerd in een set aanbevolen en optionele meetinstrumenten. De KNGF-richtlijn COPD is op grond hiervan aangepast. De aanbevolen en optionele meetinstrumenten zijn beschikbaar via www.meetinstrumentenzorg.nl.