Downloads RL Nekpijn

pdf Praktijkrichtlijn

pdf Samenvatting

pdf Verantwoording en toelichting

 

Bijlage Praktijkrichtljn

pdf Bijlage 1 Samenvattende aanbevelingen

 

Bijlagen Verantwoording en toelichting

pdf Bijlage 1 Risicofactoren

pdf Bijlage 2 Wetenschappelijke onderbouwing risicofactoren

pdf Bijlage 3 Predictiemodel om vertraagd herstel te voorspellen

 

11 april 2017: De PSK is bij de aanbevolen meetinstrumenten als prognostisch instrument verwijderd.  

 

Update klinimetrie

Voor de KNGF-richtlijn Nekpijn is een update klinimetrie niet nodig. De meetinstrumenten zijn bij de ontwikkeling van deze richtlijn reeds op systematische wijze gekoppeld aan de gezondheidsdomeinen van de ICF. De aanbevolen en optionele meetinstrumenten zijn beschikbaar via www.meetinstrumentenzorg.nl