De waarde van diagnostische testen voor aandoeningen van het bewegingsapparaat; een systematisch overzicht van de evidence bij patiënten met lage rug-, nek-, schouder-, knie- en heuppijn (top-down 2016)

Titel: De waarde van diagnostische testen voor aandoeningen van het bewegingsapparaat; een systematisch overzicht van de evidence bij patiënten met lage rug-, nek-, schouder-, knie- en heuppijn

Subsidieronde: top-down 2016

Looptijd: najaar 2016 – begin 2017

Status: lopend

Categorie: literatuurstudie

Projectaanvrager: prof.dr. Bart Koes (Erasmus MC)

Samenvatting onderzoeksproject:

De vraagstelling van dit project is ‘Wat is diagnostische waarde van de testen die worden aanbevolen in de fysiotherapie richtlijnen en evidence statements voor het diagnostisch proces bij de vijf grootste patiëntengroepen met musculoskeletale klachten (lage rug, nek, schouder, knie en heup)?” Het gaat hierbij om diagnostische testen om onderscheid te maken tussen a-specifieke versus specifieke aandoeningen en onderscheid tussen subgroepen patienten met verschillende prognose cq ontvankelijkheid voor een gerichte fysiotherapeutische behandeling.

Allereerst inventariseren we de aanbevolen diagnostische testen in de KNGF richtlijnen en evidence statements betreffende patienten met lage rugpijn, nekpijn, kniepijn, heup- en knieartrose en schouderpijn. Vervolgens vergelijken we de resultaten met de aanbevelingen en onderbouwing uit de huisarts richtlijnen (NHG-standaarden) en het boek ‘Evidence based diagnostiek van het bewegingsapparaat’ [Verhagen 2014]. Tot slot updaten we de literatuur door middel van een PubMed search naar nieuwe studies ter onderbouwing van het diagnostische testen bij deze vijf patientengroepen. Per aandoening zullen we de wetenschappelijke onderbouwing per onderzochte/aanbevolen test weergeven (correlaties, associaties, sensitiviteit/specificiteit, area under the curve en verklaarde varianties) en het niveau van bewijs.

Het project resulteert in:

(1) Een overzicht van de beschikbare diagnostische testen voor de meest voorkomende aandoeningen aan het bewegingsapparaat, de diagnostische kwaliteit van deze testen en de wetenschappelijke onderbouwing van deze testen.

(2) Inzicht in de belangrijkste lacunes in het diagnostisch proces van de meest voorkomende aandoeningen aan het bewegingsapparaat en

(3) Een lijst met onderzoekvraagstellingen relevant voor vervolg onderzoek.