Het effect van scholing op het competentieniveau van fysiotherapeuten voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met knie- of heupartrose en comorbiditeit (bottom-up 2016)

Titel: Implementatie van een geïntegreerde strategie voor diagnostiek en behandeling van patiënten met knie/heupartrose en comorbiditeit: het effect van scholing op het competentieniveau van fysiotherapeuten
Subsidieronde: bottom-up 2016
Looptijd: medio 2016 – eind 2017
Status: lopend
Categorie: effectonderzoek, implementatieonderzoek
Projectaanvrager: dr. Marike van der Leeden (Reade, Amsterdam)
Samenvatting onderzoeksaanvraag:

Achtergrond
De kwaliteit van de artrosezorg is een actueel probleem (Verbetersignalement Artrose, ZiN, 2014). Oefentherapie is bewezen effectief gebleken in een groot aantal klinische trials. Echter, de overgrote meerderheid van de artrosepatiënten heeft comorbiditeit. Fysiotherapeuten hebben veelal te weinig competenties om oefentherapie adequaat  aan te passen aan de aanwezige comorbiditeit. Kennis over een effectief gebleken interventieprotocol is recent voorhanden gekomen (COOA-trial). Een gerichte implementatie in de vorm van scholing is noodzakelijk. Omdat het hier een complexe interventie betreft (diagnostiek, behandelplan en oefentherapie), is onderzoek naar het effect van scholing op de competenties van fysiotherapeuten nodig. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg voor knie/heupartrose patiënten.

Vraagstelling
Wat is het effect van scholing in een geïntegreerde strategie voor diagnostiek en behandeling van patiënten met knie/heupartrose en comorbiditeit op het competentieniveau van fysiotherapeuten (toepassing protocol en kennis)?

Methode
Experimentele studie (pre- posttest design) onder fysiotherapeuten (n=35) uit twee reumanetwerken die een ‘blended’ scholing  krijgen aangeboden. Therapeuten worden gemeten vóór (T0), direct na (T1) en 5 maanden na de scholing (T2) op de uitkomsten toepassing van het protocol en kennis. Therapeuten en patiënten worden geïnterviewd over de ervaringen met het protocol, en barrières en facilitators worden geïnventariseerd (T2).

Verwachte resultaten
Dit project leidt tot een scholing van fysiotherapeuten in een geïntegreerde strategie voor diagnostiek en behandeling van patiënten met knie/heupartrose en comorbiditeit, waardoor het competentieniveau naar verwachting zal toenemen. O.b.v. de resultaten van de evaluatie wordt de ontwikkelde scholing verbeterd en geschikt gemaakt voor landelijk gebruik.

Relevantie voor patiënt, maatschappij en fysiotherapie
Door de verwachte toename van competenties van fysiotherapeuten in een effectief bevonden strategie voor het behandelen van knie/heupartrose patiënten met comorbiditeit zal de kwaliteit van de conservatieve zorg voor deze complexe patiëntenpopulatie toenemen, wat naar verwachting leidt tot betere patiënten uitkomsten en minder zorgkosten.