KNGF-richtlijnen

Toelichting: Gebruik het zijmenu om gehele hoofdstukken te bekijken en gebruik het middenmenu voor artikelen uit richtlijnen en commentaren.

De richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap (KNGF) zijn een neerslag van de meest actuele en wetenschappelijk onderbouwde aanpak van een aandoening. In richtlijnen wordt goed fysiotherapeutisch handelen geformuleerd per fase van het methodisch proces.

De online versie is steeds de meest actuele richtlijntekst.

De ‘Praktijkrichtlijn’ ondersteunt optimale fysiotherapeutische zorg in de dagelijkse fysiotherapiepraktijk, onder meer verwoord als aanbevelingen. Bewijsvoering en consensus die tot de formulering van de aanbevelingen hebben geleid, zijn opgenomen in de ‘Verantwoording en toelichting’. De ‘Flowchart’ ondersteunt het methodisch handelen en de daarin te nemen beslissingen. KNGF-leden krijgen de flowchart van een nieuwe richtlijn eenmalig automatisch toegestuurd. De gehele richtlijn is als download beschikbaar in pdf-format.

Flowcharts en praktijkrichtlijnen zijn voor KNGF-leden te bestellen via de webwinkel van het KNGF. Bij sommige richtlijnen hoort een Deskundigheidbevorderingspakket. U kunt dit pakket gebruiken om te toetsen hoeveel u over de desbetreffende richtlijn weet en in hoeverre u naar de richtlijn handelt. Bezoek ook de site van het Koninklijk Nederlands Genootschap (KNGF). NB. Van de KNGF-richtlijn Hartrevalidatie versie 2011 is de download beschikbaar.

Van de Richtlijn Lage rugpijn is de verschijningsdatum nog onbekend. Juridische status van richtlijnen Als een richtlijn formeel is vastgesteld geldt deze als leidraad voor de beroepsgroep. Een richtlijn vormt geen wettelijke voorschrift, maar beschrijft de meest actuele en wetenschappelijk onderbouwde aanpak van een aandoening. Deze aanbevelingen zijn doorgaans gebaseerd op de 'gemiddelde patiënt'.

Zorgverleners kunnen zo nodig afwijken van de richtlijn. Soms is dit zelfs noodzakelijk. Als een zorgverlener van de richtlijn afwijkt is het belangrijk dat dit wordt beargumenteerd en gedocumenteerd.